Strona główna » Polityka RODO

Polityka RODO

by jkk

RODO :

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administracja Nieruchomości Dagoba Jurecki Kornas Kukucz spółka jawna dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dlatego też przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób które kontaktują się z nami, w szczególności w sprawie nawiązania współpracy z nami lub otrzymania informacji o naszych usługach (potencjalni klienci).

[Administrator]

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administracja Nieruchomości Dagoba Jurecki Kornas Kukucz spółka jawna z siedzibą w Krakowie (31-029) przy ul. Zyblikiewicza 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000872149, posiadająca NIP 6762589075, REGON 387644157, adres e-mail: biuro@zarzadzaniejkk.pl. („Administrator”).

[Kontakt z nami]

 1. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@zarzadzaniejkk.pl lub pisemnie na adres ul. Zyblikiewicza 20, 31-029 Kraków.

[W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?]

 1. Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane w celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, zgłoszenie lub zapytanie, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytania, nawiązania relacji z osobą, która się z nami kontaktuje, przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
 4. Nie stosujemy profilowania.

[Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?]

 1. Możemy udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne, a także usługi w zakresie hostingu. W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Pani/ Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

[Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?]

 1. Państwa dane osobowe przechowujemy:
  1. przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość, przez okres wymiany korespondencji, okres potrzebny na przygotowanie i przedstawienie oferty współpracy z Wydawcą, a następnie przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

[Państwa prawa]

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu różnorodne prawa, tj.:
  1. Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
  1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
  1. Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  1. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora może Pani/ Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.
  1. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 2. Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Państwu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close