Strona główna » POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

by jkk

Polityka plikow cookes:

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administracja Nieruchomości Dagoba Jurecki Kornas Kukucz spółka jawna  siedzibą w Krakowie wprowadza niniejszą Politykę plików cookies.

§ 1

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w niniejszej Polityce plików cookies zostaje nadane poniższe znaczenie:

 • Google – Google Inc.;
 • Polityka – niniejsza Polityka plików cookies;
 • Rodo – Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa https://zarzadzaniejkk.pl/ oraz jej podstrony;
 • Użytkownik – internauta odwiedzający stronę internetową https://zarzadzaniejkk.pl/ oraz jej podstrony;
 • Wydawca – Administracja nieruchomości Dagoba Jurecki Kornas Kukucz z siedzibą w Krakowie (31-029) przy ul. Zyblikiewicza 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000872149, posiadająca NIP 6762589075, REGON 387644157, adres e-mail: biuro@zarzadzaniejkk.pl.

§ 2

 1. Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą wykorzystując podane w Serwisie dane kontaktowe. W ramach takiej korespondencji zostaną podane dane osobowe, jak np. adres e-mail.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Wydawcą, są przez Wydawcę przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zaś przede wszystkim w RODO.

§ 3

 1. Wydawca jest administratorem danych osobowych.
 2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi.
 3. Powierzenie innym podmiotom danych osobowych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników Wydawca może przekazywać swoim usługodawcom – podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu, dostawcy narzędzi służących do analityki Serwisu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

§ 4

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa. Wszelkie żądania Użytkownik możne zgłosić Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Wydawcy.
 2. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
  1. prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe;
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych, w odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty;
  1. prawo do usunięcia danych osobowych;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Wydawcy lub podmiotu trzeciego. Użytkownikowi przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
  1. prawo do wycofania zgody. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdym czasie wycofać.
 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

 1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w następującym zakresie i w celu:
  1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Wydawcą, a także w celu przedstawienia i przygotowania oferty współpracy, jeśli Wydawca zostanie o to poproszony;
  1. marketingowym polegającym na promocji Wydawcy i jego usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na pytania Użytkownika, wymiana wiadomości z Użytkownikiem, rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, ewentualne przedstawienie oferty współpracy z Wydawcą, a także prowadzenie marketingu.
 3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit) a RODO). Zgoda, o której mowa w zdaniu powyżej może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 6

 1. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez okres prowadzenia ich przez Wydawcę lub zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub cofnięcia zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Wydawcą będą przetwarzane przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika, okres wymiany korespondencji, okres konieczny do rozwiązania poruszonej w wiadomości sprawy.
 3. Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez okres potrzebny na przygotowanie, przedstawienia oferty, a następnie przez okres niezbędny w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

§ 7

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza RODO środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Wydawcą w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednakże w niektórych sprawach korespondencja może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 9

 1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, telefonie, komputerze, tablecie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy.
 2. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. obsługi odwiedzin (liczba, czas wizyty), zapamiętywanie wybranej wersji językowej;
  1. statystycznych, w szczególności umożliwienia Wydawcy analizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 3. Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

§ 10

 1. Wydawca informuje Użytkowników o możliwości takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki Wydawca poczytywać będzie jako zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies.
 4. Poniżej Wydawca umieszcza linki pod którymi zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  1. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  1. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  1. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  1. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 11

Wydawca informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki mogą wystąpić w przypadku, gdy pliki cookies zostaną wykasowane w trakcie świadczenia usługi.

§ 12

 1. Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google.
 2. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane Google.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Wydawcy związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu.
 4. Google może także przekazywać ww. informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 13

Wydawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z Serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

§ 14

 1. Wszelkie pytania i opinie można zgłosić Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej biur@zarzadzaniejkk.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie https://zarzadzaniejkk.pl/ oraz w siedzibie Wydawcy.
 3. Polityka obowiązuje od dnia 01.02.2021 roku.

Kontynuując korzystanie ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close